T.C.
BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI

Açık Alanlarda Düğün ve Benzeri   Etkinliklerin Yapılmaması İle İlgili Karar
  
Halkımızın huzur ve refahına, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetine, milletimizin birlik ve kardeşliğine kast eden, kamu düzenini ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin C fıkrası uyarınca Batman ili mülki sınırları içerisinde alınan “Güvenlik Tedbirleri” kapsamında;

1- Açık alanlarda düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmamasına (bu gibi işlere tahsis edilen ve diğer kapalı alanlarda yapılması),

2-Düğün ve benzeri organizasyonları yapmaya uygun kapalı alan bulunmayan İlçelerimizin yerleşim yerlerinde ise konunun kaymakamlarca değerlendirilerek kolluk kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde hareket edilmesine,

3-Düğün salonları, otel ve özel organizasyon salonları ile kişilerin özel mülkiyetindeki işletme niteliği olmayan kapalı alanlarda yapılacak düğün ve benzeri etkinlikler için bağlı bulunduğu polis ve jandarma kuvvetlerine düğün sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri, etkinlik yapılacak yeri ve saatini gösterir dilekçe ile başvuru yapılmasına,

4-Düğün salonları, otel ve özel organizasyon salonları işleten işletmeler ile bu tip etkinlikler için kapalı mekanlarını kullandıran kamu veya özel kurum ve kuruluşların özel güvenlik hizmetlerinden yararlanması ve kolluk birimleri ile irtibat içerisinde olunmasına,

     5-İlgili kolluk kuvvetleri tarafından yukarıda bahsedilen hususların takip edilerek etkinlik adreslerinin denetlenmesine,

6-Alınan kararların yerel görsel ve yazılı medya yoluyla, belediyeye ait anons araçları ile merkez ve köylerde muhtarlıklar tarafından halka duyurulmasına, 

7-Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümlerince idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.
 
BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI