Sıfır Atık,
-İsrafın önlenmesini,
-Kaynakların daha verimli kullanılmasını,
-Oluşan atığın miktarının azaltılmasını,
-Etkin toplama sisteminin kurulmasını,
-Atıkların geri dönüştürülmesini
  kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.
İlçemiz Kaymakamlığı olarak sisteme dahil olunmuş olup, İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarca kullanılmak üzere hazırlanan yardım dökümanları aşağıdadır.
Sıfır atık Projesi kapsamında kullanılan yardım dosyaları...
 
SIFIR ATIK SUNUMU
 
ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS) KAYIT İŞLEMLERİ
 
SIFIR ATIK BİLGİ SİSTEMİ