İkiköprü Belediyemizce öğrencilerimize yönelik kırtasiye malzemeleri verilmiştir.